Onderzoekspresentatie: Aantrekken van IT Talent

Maxime Botz, afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit (Master: Media en Cultuur), deed vorig jaar een onderzoek voor Hilversum Media Campus naar de aantrekkelijkheid van de media-industrie voor IT-professionals. Woensdagochtend 17 januari om 10.00 uur presenteert zij haar resultaten.

In de afgelopen jaren is er een groot tekort aan IT-professionals ontstaat. Dit tekort is sector breed, waardoor veel verschillende bedrijven kampen met een lage toestroom aan IT-personeel. Mediabedrijven merken dit tekort ook, maar er is onvoldoende bekend over waarom IT-ers niet kiezen voor een baan in de media. Door middel van kwalitatieve, retrospectieve interviews met IT-professionals die werkzaam zijn in de media-industrie verkreeg Maxime inzicht in wat IT-professionals aantrekkelijk vinden aan de media-industrie. Daarbij blijkt dat perceptie en praktijk nogal uiteenlopen. Maxime geeft een aantal aanbevelingen hoe wij ons als industrie beter kunnen positioneren. Daarnaast gaan we graag met jullie in gesprek over de resultaten en vervolgstappen.

Geïnteresseerd naar het onderzoek en de resultaten? Stuur een mailtje naar meeting@hilversummediacampus.nl als je aanwezig wilt zijn bij deze presentatie. Locatie: Mediacentrum Media Park.