Training Setting the VR groundrules – VR Academy

Virtual Reality (VR) is al tijden een buzzword. Nu VR-headsets steeds goedkoper worden bereiken VR-producties ook steeds vaker de consument in de huiskamer. Als mediamaker wil je voorop blijven lopen en experimenteren met deze immersive vorm van storytelling. De vraag “Moeten we niet iets met VR?” komt daarmee ook steeds vaker aan de orde. Na een eerste enthousiaste reactie, loopt het daarna vaak vast op de vraag maar waarom en hoe dan?

[English version below]

Deze vragen staan centraal tijdens de tweedaagse training ‘Setting the VR groundrules’ van Hilversum Media Campus, MediaMonks, NHTV en HKU. Na deze training ben je in staat een weloverwogen besluit te nemen over het wel of niet inzetten van VR in jouw mediastrategie. Ook heb je de vaardigheden om ideeën en doelstelling om te zetten in een effectieve VR-briefing.

PROGRAMMA

Op dag 1 (donderdag 7 september) staat in het teken van het maken van een briefing. Je zal VR/AR voorbeelden ervaren, je krijgt VR insights rondom creatie, media strategie, verhaallijnen en R&D. In de middag ligt de focus op de VR briefing. Je krijgt echte briefing te zien en er wordt gesproken over techniek, productie, bewijs, financiën en budget. Er wordt gewerkt in groepen maar ook klassikaal kennis gedeeld door de trainers.

Op dag 2 (donderdag 21 september) staat in het teken van debriefing. Gebaseerd op de beste briefing van dag 1 werken de deelnemers nu verder aan de debrief of ideeën generatie. Je krijg inzichten gepresenteerd van academische studies en project ervaringen (fails) en wat we daarvan kunnen leren. We discussiëren over VR storyboards, social VR, de duur, camera’s, productie rollen, stiching en software.

VR Academy from Hilversum Media Campus on Vimeo.

TRAINERS

Robert Jan BlonkRobert-Jan Blonk is een VR Producer bij MediaMonk – ’s werelds grootste creatieve productiebureau. Hij behoort tot de eerste generatie VR producers. Zijn serieuze senior skills overstijgen zijn jongensachtige uiterlijk. Robert-Jan heeft 11 jaar gewerkt in de broadcasting, film en creatieve productie industrie voordat hij zichzelf onderdompelde in virtual reality vanaf 2015. Hij is betrokken geweest bij de productie van verschillende internationaal gewaardeerde VR ervaringen, zoals projecten voor Samsun en Startup Fest Europe.

Marnix van GisbergenMarnix van Gisbergen is professor ‘Digital Media Concepts’ en Manager Business Innovation & Research bij NHTV Breda University of Applied Sciences (Academy for Digital Entertainment). Met een internationaal team media onderzoekers en game ontwikkelaars werkt Marnix aan nationaal en internationaal gefinancierd onderzoek. Zijn meest recente onderzoek is erop gericht om merken een virtual reality strategie te laten opzetten gebaseerd op media context connectivity.

Hartmut KoenitzHartmut Koenitz is professor ‘Interactive Narrative Design’ van de HKU en doet onderzoek naar interactive narrative design in video gemaes en andere opkomende digitale formats. Daarvoor was hij actief aan de afdeling telecommunicatie/Entertainment Media Studies aan de Universiteit van George. Hier leidde hij een onderzoeksteam en ontwikkelde ASAPS , een open en uitbreidbaar systeem voor interactive digital narrative design.

AANMELDEN

Deelnemen aan deze training? De training vindt plaats op donderdag 7 september en 21 september in Hilversum (bij Old School Projects). Kosten voor deelname bedragen €750,- inclusief catering. Er is plek voor maximaal 20 deelnemers en vol = vol. Aarzel dus niet met inschrijven!

Schrijf je hier in

Meer weten? Aarzel niet om te mailen naar marlies@hilversummediacampus.nl

De training maakt onderdeel uit van Dutch Media Week, een zevendaags evenement  van 6 – 13 september, waarin media in al hun facetten centraal staan voor de professional en het grote publiek. Meer informatie: www.dutchmediaweek.nl

 

Setting the VR Groundrules

Virtual Reality (VR) is a buzzword since a couple of years. Now, VR headsets are getting cheaper and VR productions make their way to the consumer. As a media creator you want to stay ahead and experiment with these immersive form of storytelling. The question “Should we do something with VR?” is becoming increasingly common. Often the responses to this question are enthusiastic, but we got struck when we wonder how and why?

These questions will be discussed during the two-day training ‘Setting the VR groundrules’ from Hilversum Media Campus, MediaMonks, NHTV and HKU. After this training you will be able to make an informed decision about whether or not to use VR in your media strategy. And you’ll have the skills and ideas to create an effective VR briefing.

PROGRAM

Day 1: BRIEF

You will experience VR/AR examples yourself, we’ll give you VR insights about key creation learnings, media strategy, narrative and R&D. In the afternoon we’ll focus on the VR briefing, see real briefings and talk about techs, production, proof, finance and budget. We will alternate between working in groups and getting new info from trainers.

Day 2: DEBRIEF

Based on the best briefing of day 1 students will now work on the debrief or idea creation based on the briefing. You’ll get insights from VR academic studies, and project fails and what we can learn from them. We’ll discuss VR storyboards, social VR, duration, camera’s, production roles, stiching and software.

TRAINERS

Robert-Jan Blonk is a VR Producer at MediaMonks — the world’s biggest creative production company. He is part of the first generation of VR producers and brings boyish looks together with seriously senior skills. Robert-Jan spent 11 years in broadcasting, film and creative production before fully immersing himself into virtually reality in 2015. He has since been involved in the production of various internationally recognized VR experiences, producing projects for the likes of Samsung and Startup Fest Europe.

Marnix van Gisbergen is Professor ‘Digital Media Concepts’ and Manager Business Innovation & Research at NHTV Breda University of Applied Sciences (Academy for Digital Entertainment). With an international team of media researchers and game developers, Marnix is involved in several innovative media related national and European funded projects on topics such as virtual reality, human body sensors, transmedia and new media business models. Presently his main research interest is aimed to help brands to realize a virtual reality strategy based on media context connectivity.

Hartmut Koenitz is professor for Interactive Narrative Design at HKU University of the Arts Utrecht, researching Interactive Digital Narrative in Video Games and other emerging digital formats. He was previously at the Department of Telecomunications/Entertainment Media Studies at the University of Georgia and at Georgia Tech’s LCC department. Here he’s founded and led a research group and developed ASAPS, an open and expandable system for Interactive Digital Narratives.

Interested to participate in this training? The training will take place on Thursday, September 7th and 21st in Hilversum. Participation costs € 750, – including catering. There is room for up to 20 participants and full = full. Please do not hesitate to sign up!

register here